Dostavba lázeňského domu Čajkovskij v Karlových Varech

Stavbu za 210 milionů korun jsme realizovali v letech 2009 až 2012, oba ještě v dresech jiných firem. Jiří Pilný hájil barvy firmy Baustav, Václav Skopový pak IPM stars. Společně jsme měli za cíl přistavět a dostavět luxusní hotel v lázeňské zóně v Karlových Varech.

Perfektní detaily

Pokud nejsou prostupy provedené kvalitně a precizně do posledního detailu, hrozí riziko narušení hydroizolace. Toho jsme si při realizaci v Karlových Varech byli vědomí a detaily prostupů z terasy do 3. podzemního podlaží jsme navrhli a zrealizovali opravdu důkladně.

Vhodné alternativní řešení

Není standardem, aby se spodní izolace realizovala pod základovou deskou. My jsme k tomuto kroku u lázeňského domu Čajkovskij ale přistoupili. A díky tomu jsme zamezili jejímu poškození při dalších krocích výstavby.

Dodržení termínu

Abychom zakázku předali v termínu, povolali jsme si do Karlových Varů na pomoc 40 metrů vysoký stavební jeřáb. Díky němu jsme pomocí kontejnerů dostali ze stavební jámy výkopek už za 3 měsíce a termín dodrželi. Což ocenil i ředitel hotelu Jan Kronika: “Pánové k řešení jakéhokoli problému přistupovali velmi aktivně a díky tomu se nám podařilo dosáhnout cíle.”

Kvalitní práce subdodavatelů

Podobu luxusního hotelu v centru Karlových Varů nemůžete odbýt. Proto jsme na veškerou práci s kamenným obložením hlavního vchodu do hotelu přizvali zkušené kameníky ze společnosti Granitex, kteří se postarali o to, aby bylo vše bez jediné chybičky.

Reference od klientů

Jan Kronika – ředitel hotelu Čajkovskij PALACE: Václav Skopový a Jiří Pilný řídili projekt přístavby hotelu každý za jinou stavební firmu, ale společně tvořili jeden fungující tým. Spolupráce s nimi byla výborná, k řešení každého problému vždy přistupovali aktivně. Výsledkem bylo úspěšné splnění našeho cíle – zvětšení kapacity našeho hotelu a modernizace všech provozů.

Úspěšnou realizaci stavby zajistíme i pro vás.

Objem zakázky:

  • 210 mil

Rok:

  • 2009 – 2012

Realizátor:

  • Jiří Pilný (BAU-STAV a.s.) / Václav Skopový (IPM stars, s.r.o.)