Výstavba šaten a rekonstrukce koridoru gymnázia v Ostrově

Postavit koridor spojující 4 školní budovy, z nichž každá stojí v jiné výšce, navíc bezbariérově, současně s přeložkou kanalizace a stihnout to za 4 měsíce v top stavební sezoně. Zadání rozhodně nebylo jednoduché. Byli jsme jediným dodavatelem, který byl ochoten akceptovat nastavené podmínky. A zvládli jsme to. Stavbu, byť jsme se potýkali s nečekanými potížemi, jsme předávali v termínu a vyladěnou do posledního detailu. Za to jsme si také od ředitele ostrovského gymnázia vysloužili chválu: “Bylo to po všech stránkách absolutně profesionální.”

Perfektní detaily

Jedním z požadavků, který musel nový koridor splnit, byla bezbariérovost. Zároveň jsme ale museli pracovat s tím, že každá ze 4 budov, které koridor spojuje, je v jiné výšce. Na to jsme mysleli už při kopání základů: Základy se betonovaly ve spádu a při zakládání obvodových zdí se ve spádu řezala i každá tvárnice.

Do posledního detailu jsme vyladili i střechu koridoru. Střecha byla asfaltová, na její okraje přišlo oplechování. My jsme do skladby přidali ještě navíc trojhrannou lať. Až na tu přišel krycí plech. Díky tomu je výsledek funkčnější (plech se kotvil z boku) a lépe vypadá, protože není vidět ukončení lepenky.

Kromě toho jsme na střeše, ve styku se stěnou šaten, po obvodu doplnili hranol. Po zateplení koridoru tak voda odkapává na střechu a nebude vzlínat zpět do skladby zateplení.

Alternativní řešení

Původní zavěšení jednotlivých svítidel jsme zaměnili za zavěšení pomocí ramp. Díky tomu jsme nezasahovali do už hotové protipožární sádrokartonové konstrukce. Kolaudace tak mohla proběhnout bez problémů. Kromě toho jsme upravili otevírání oken pod střechou. Díky tomu s nimi nemohou manipulovat studenti, ale pouze odpovědní lidé. Zabránili jsme tak možnému poškození při užívání.

Dodržené termíny

Postavit koridor za 4 měsíce je náročné, ale ne nemožné! Vše se muselo stihnout za tak krátkou dobu, aby došlo jen k minimálnímu narušení provozu školy. Proto jsme velmi pečlivě naplánovali celý harmonogram. Stavbu jsme rozdělili na 2 fáze, které probíhaly současně a zároveň nezávisle na sobě. Díky tomu jsme stavbu stihli v požadovaném termínu.

Díky přesnému harmonogramu (a jeho dodržování) jsme také mohli materiál objednávat přesně na konkrétní den a v předstihu – což je v hlavní stavební sezoně zásadní.

100% subdodavatelé

Při pracích na přeložce jsme zjistili, že kanalizace nevede v trase tak, jak je zakreslená v projektu, a potrubí je v jiné dimenzi. Nicméně díky skvělému vztahu s naším dodavatelem jsme nejen téměř okamžitě vymysleli nové řešení, ale včas zajistili i jiný materiál. Vše se tedy stihlo v termínu a stavba nenabrala zpoždění.

Slavnostní otevření

Stavba Před a Po

Záběr z dronu

Mezníky stavby

Časosběrné video

Úspěšnou realizaci stavby zajistíme i pro vás.

Objem zakázky:

  • 23 milionů korun

Rok:

  • 2018

Typ stavby:

  • Státní škola

Doba trvání stavby:

  • 4 měsíce

Realizátor:

  • Václav Skopový