Novostavba haly pro společnost HEADS and THREADS v Chomutově

Na výstavbu nové haly na kraji Chomutova dohlížel v roce 2014 Václav Skopový. A kromě agendy, kterou měl jako zástupce firmy Průmstav na starost, pomáhal i s řešením problémů, které s jeho prací přímo nesouvisely. “Díky tomu proběhlo předání stavby podle plánu a my jsme i podle plánu mohli začít fungovat,” říká zástupce společnosti Libor Suchenstein.

Soulad funkční a estetický

Fungovalo by to, ale takhle to funguje a vypadá ještě lépe. U novostavby haly pro HEADS and THREADS jsme změnili detail oplechování střechy – tak, aby byl v souladu (estetickém, ale zejména funkčním) s izolací střechy.

Alternativní řešení

Pracujete-li s těžkým materiálem, tak jako společnost HEADS and THREADS, potřebujete, aby na to byla připravená nejen podlaha v průmyslovém objektu, ale i podloží pod ní. Proto jsme při realizaci stavby v Chomutově zaměnili celkovou skladbu podloží na únosnější. A díky tomu jsme do budoucna zabránili například poškození podlahové desky.

Dodržení termínu

Termín dokončení průmyslové haly byl na začátku března. V té době už část obaloven funguje, nicméně i tak riskujete, že je pro ně jarní termín příliš brzký. A protože firma HEADS and THREADS chtěla hned vzápětí, na konci března, začít s provozem, asfaltové plochy jsme raději realizovali už na podzim a nespoléhali na náhodu.

Reference

Libor Suchenstein – zástupce zahraniční společnosti HEADS & ALL THREADS: Výstavbu nové haly v průmyslové části Chomutova řídil za stavební společnost Václav Skopový. S průběhem výstavby jsme byli naprosto spokojeni, Pan Skopový se snažil pomoci i při řešení problémů, které přímo nesouvisely se stavební společností, kterou zastupoval. Předání stavby a kolaudace proběhly v dohodnutém termínu a provoz v hale mohl začít fungovat podle plánu.

Úspěšnou realizaci stavby zajistíme i pro vás.

Objem zakázky:

  • 26 mil

Rok:

  • 2014

Realizátor:

  • Václav Skopový (Průmstav, a.s.)