Narodil jsem se v Karlových Varech, kde jsem také navštěvoval základní školu a gymnázium. Po ukončení jsem pokračoval na stavební fakultu ČVUT v Praze. Studium jsem úspěšně ukončil v roce 2006.