Po vystudování střední průmyslové školy v oboru elektro jsem ze zvědavosti odcestoval do USA, kde jsem strávil dalších 10 let svého života. Právě tam jsem, mimo jiné, přičichnul ke stavařskému umění. Téměř 6 let jsem pracoval jako subdodavatel pro firmu Bradley Enterpises Inc, Oswego, zabývající se montážemi střešních konstrukcí.